ΠΙΚ-ΝΙΚ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ

Loading Events

Αγαπητοί γονείς,

  • Το Pic-Nic Συναισθημάτων είναι ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραμμα το όποιο έχει αναπτυχθεί από το 2017 από Επαγγελματίες Εγγεγραμμένους Ψυχολόγους με Ειδίκευση στην Σχολική Ψυχολογία.
  • Το πρόγραμμα βασίζεται σε Εμπειρικά Τεκμηριωμένα Προγράμματα Προαγωγής Κοινωνικο-Συναισθηματικών Δεξιοτήτων και στοχεύει στην ψυχοεκπαίδευση παιδιών μέσω κατάλληλων δεξιοτήτων παιχνιδιού και άλλων εκφραστικών μορφών.
  • Οι δραστηριότητες (προσαρμοσμένες σε κάθε ηλικία) περιλαμβάνουν συναισθηματικές δεξιότητες (αναγνώριση, έκφραση, κατανόηση, ρύθμιση) καθώς και κοινωνικές δεξιότητες (συνεργασίας, επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με άλλα παιδιά).
  • Μέσα από τις δραστηριότητες μας έχουμε ως στόχο να ζωντανέψουν όλες οι αισθήσεις των παιδιών δημιουργώντας νέες εμπειρίες, γνώσεις και δεξιότητες.
  • Τα παιδιά πρέπει να έρχονται 5 λεπτά πιο νωρίς.
  • Τα παιδιά πρέπει να φοράνε άνετα ρούχα. Υπάρχει η πιθανότητα να λερωθούν.

Όπως πάντα ΚΑΘΕ Τετάρτη

4-6,5 χρονών στις 15:00-16:00

7-9 χρονών στις 16:00-17:00

9,5-11,5 χρονών στις 17:00-18:00

 

Ευχόμαστε για…ένα εναλλακτικό ΠΙΚ ΝΙΚ που δύσκολα θα ξεχάσουν τα παιδιά!

Go to Top