Άγχος στα παιδιά

2020-09-18T10:23:58+00:00

Ορισμός Το άγχος ορίζεται ως ένα έντονο δυσάρεστο συναίσθημα που αφορά ένα αόριστο κίνδυνο που επίκειται, μια απειλή. Αποτελεί μία κοινή αντίδραση που παρατηρείται στην μεγαλύτερη πλειοψηφία των ανθρώπων, όταν βρεθούν αντιμέτωποι σε

Άγχος στα παιδιά2020-09-18T10:23:58+00:00
Go to Top