Σχολικός Εκφοβισμός – Μεγαλώνοντας Ανθεκτικά Παιδιά!

2020-09-18T08:14:41+00:00

Τι είναι ο Σχολικός Εκφοβισμός; Ο σχολικός εκφοβισμός αναγνωρίζεται ως ένα ευρύ και ταυτόχρονα παραμελημένο πρόβλημα στα σχολεία σε όλο τον κόσμο και έχει συνδεθεί με τη σχολική βία. Ορίζεται ως «οι επιθετικές